Skip to content

UW ZAAK, MIJN ZAAK wil graag je partner zijn … dus respecteert ze de privacy van de gebruikers van deze site.

 

Uw zaak, mijn zaak, gevestigd aan Calcariaweg 20, 3881XG te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uwzaakmijnzaak.nl
Calcariaweg 20,
3881XG Putten
+31 6 303 988 98

Wendy is de Functionaris Gegevensbescherming van www.uwzaakmijnzaak.nl. Vragen: contactpagina

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.uwzaakmijnzaak.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vragen@uwzaakmijnzaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
www.uwzaakmijnzaak.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
www.uwzaakmijnzaak.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.uwzaakmijnzaak.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
www.uwzaakmijnzaak.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummerWebsite zonder onderhoud: gegevens worden vernietigd na betaling factuurWebsite met onderhoud: gegevens worden bewaard zo lang het onderhoudscontract loopt
EmailadresWordt bewaard t.b.v. informatie over wijzigingen van diensten en/of producten 

Let op: Voor alle gegevens geldt: zodra u aangeeft geen prijs meer te stellen op contact met www.uwzaakmijnzaak.nl, worden deze gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
www.uwzaakmijnzaak.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (bijvoorbeeld hostingbedrijven) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. www.uwzaakmijnzaak.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt www.uwzaakmijnzaak.nl uw persoonsgegevens mogelijk nog aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Het kan hier slechts gaan om derden, die zich bezighouden met het websiteontwerp, ontwerpen van plugins, of andere items die van belang kunnen zijn voor het tot stand laten komen van uw eigen website.

Naam derde:Categorie:Mogelijk delen van de volgende gegevens:
Flexwebhosting (www.flexwebhosting.nl)HostingbedrijfNaam, adresgegevens (=adres, postcode, woonplaats), emailadres
Themify (www.themify.me)Thema en plugin ontwerp voor websiteNaam, adresgegevens emailadres
WPML (www.wpml.com)Multilingual plugins voor websitesNaam, adresgegevens, emailadres

 

 

Mocht op uw verzoek items aan uw website worden toegevoegd van bedrijven die hierboven niet staan vermeld, dan zullen wij hiervoor apart uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.uwzaakmijnzaak.nl gebruikt geen cookies. Wij maken gebruik van statistiekgegevens van ons hostingbedrijf www.flexwebhosting.nl om de website te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Deze gegevens komen tot stand o.b.v. IP-adres. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Al deze informatie wordt bijgehouden via www.flexwebhosting.nl en de gegevens worden niet bewaard op onze eigen server.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.uwzaakmijnzaak.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wendy@uwzaakmijnzaak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.uwzaakmijnzaak.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (s.v.p. kopiëren in browser): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
www.uwzaakmijnzaak.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.

Opgemaakt: 24-5-2018